Загальна характеристика банківських операцій та послуг.

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Банківська операція – це впорядкована сукупність дій працівників банку, спрямованих на задоволення замовленої клієнтом потреби, що має кредитно-інвестиційний або депозитно-акумуляційний характер для банку. Операції банку – це свого роду виробничий процес.

Класифікацію цього виробничого процесу найбільш доцільно здійснювати з огляду на особливості формування й розміщення ресурсів банку.Класифікація банківських операцій

I.За ек сутністю:а) базові:

• депозитні (приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб);

• кредитні (розміщ залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик);

• розрахункові (відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; переказ грошових коштів з цих рахунків та зарахування коштів на них);

б) ін операції, спрямовані на задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку:

• операції з валютними цінностями;

• емісійні операції;

• операції з цінними паперами;

• засновницькі операції та інші.

II.За функціональним призначенням:

а) пасивні операції – це операції з мобілізації ресурсів для проведення активних операцій. За видом банк ресурсів розрізняють пасивні операції з формуванням власних, залучених (депозитних) та позичених (недепозитних) ресурсів.

До пасивних операційбанків належать:операції з формування власного капіталу;залучення коштів на депозитні рахунки юр та фіз осіб;отримання кредитів на міжбанківському ринку.

б) активні операції – це операції, за допомогою яких банки розміщують мобілізовані ресурси за різними напрямами з метою отримання доходів

До активних операцій належать: кредитні операції; інвестиційні операції; фондові операції; валютні операції; депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити НБУ та в інших банках; операції з розміщення банківських ресурсів; розрахункові операції; касові операції; операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

в)Комісійно-посередницькі операції проводяться банком за дорученням і на користь клієнта за певну плату. Характерними ознаками таких операцій є:

• дохід, який вони приносять банку, не має процентного характеру (консультаційні, фінансові послуги надаються банком за комісійну винагороду) або має не тільки процентний характер (зобов’язання з кредитування, які можуть перетворюватися у виданий кредит і приносити проценти, але також приносять банку комісійну винагороду за обслуговування);

• у момент їх проведення не відображаються на балансі банку;

• їх проведення не потребує витрат на залучення банком ресурсів.

Банківська послуга – це результат функціонування банку щодо задоволення потреб клієнта, зміст яких передбачає виконання конкретних видів банківських операцій.Складністьібагатовекторністьбанківськоїдіяльностівпливаютьнакласифікаціюбанкхпослуг:

За характером виробництва банківські послуги поділяють на:

1)Ресурсні – потребують попереднього накопичення ресурсів, тобто залучення банками (пасивні операції) тимчасово вільних грош коштів для формування своїх ресурсів, які в подальшому буде розміщено або продано (активні операції) з метою одержання прибутку.

2)Комісійно-посередницькі - не передбачають попереднього накопичення банк ресурсів. Їх надання відбувається за рахунок уже наявних у банку ресурсів або для цього взагалі не потрібні грош кошти.

Ресурсні послуги обліковуються на балансових рахунках. Ці послуги можуть бути активними і пасивними. Комісійно-посередницькі послугиобліковуються на позабалансових рахунках.

Банківський продукт – це кінцевий результат банк діяльності, спрямованої на задоволення потреб різних груп клієнтів у різноманітних послугах, тобто комплекс взаємопов’язаних фін, організаційних, інформаційних і юр заходів, поєднаних єдиною технологією обслуговування клієнта.

Технологічна схема організації банківської діяльності: Банківські операції: тактивні, пасивні, комісійно-посередницькі → Банківські послуги:кредитні, депозитні, розрахунково-касові, валютні, консультаційні→ Банківський продукт:сукупність банківських послуг та емісія платіжних засобів


8766094502537696.html
8766126731957868.html

8766094502537696.html
8766126731957868.html
    PR.RU™