Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70

Приклади креслень гайок наведено на рис. 13:

Рис. 13 Приклади креслень шестигранних гайок: а) корончатої,

б) зменшеної

Шпильки.Шпилькою називається різьбовий виріб, що служить сполучною деталлю для рознімного з'єднання та являє собою циліндричний стрижень на одному кінці якого є різьблення для вгвинчування шпильки в одну з деталей, що з'єднуються, а на іншому - різьблення для нагвинчування гайки. Шпильки виготовляють із метричним різьбленням: як з великим, так і з дрібним кроками.

З'єднання деталей шпилькою застосовують замість болтового з'єднання у випадках: а) нестачі місця в деталях для розміщення головки болта; б) великої різниці в товщині деталей, що з'єднуються (коли одна з деталей має значну товщину, і застосовувати в цьому випадку занадто довгий болт занадто дорого).

Шпильки випускають за ГОСТ 22032-76*... ГОСТ 22043-76* класів точності А и В з діаметром різьблення 2...48 мм і довжиною 10...300 мм.

Приклад креслення шпильки надано на рис. 14, де L – довжина шпильки (габарит довжини, який вказується в позначенні, L0 – довжина гайкового кінця (під гайку), що входить у габарит, L1 – довжина різьблення посадкового кінця шпильки, що вгвинчується (не входить у габарит довжини). При цьому L1 = d для вгвинчування в різьбові отвори в деталях зі сталі, бронзи, латуні й титанових сплавів; L1 = 1,25×d і 1,6×d – для вгвинчування у деталі з ковкого й сірого чавуну; L1=2×d і 2,5×d – для вгвинчування у деталі з легких сплавів.

Приклад позначення: Шпилька М16-6g×120.58 ГОСТ 22032-76, де М – метричне різьблення, 16 – номінальний діаметр різьблення з великим кроком, 6g – поле допуску й точність виконання різьблення, 120 – довжина шпильки, 58 – виконані зі сталі класом міцності 5,8, без покриття.

Всі стандарти на шпильки мають тільки одне виконання. Допускається виготовляти шпильки з d1 приблизно рівним середньому діаметру різьблення (рис. 14 б). У позначенні цих шпильок після слова «шпилька» ставлять цифру 2.

Рис. 14 Шпилька, її зображення на кресленні:

а) стандартне виконання шпильки;

б) допустиме виконання шпильки.

Приклад позначення:Шпилька 2М16×1, 5-6g×120.58 ГОСТ 22032-76, та ж саме, тільки цифра 2 означає, що діаметр гладкого стрижня d1 дорівнює середньому діаметру різьблення (рис 14 б); крок різьби дрібний 1,5 мм.


Діаметр свердленого отвору (гнізда) під вгвинчування шпильки слід брати або з ГОСТ 19257-73, або прийняти умовно рівним 0,85d (рис. 15). Глибину свердління гнізда (рис. 15) слід визначати як суму довжини різьблення посадкового кінця шпильки (25 мм) плюс два кроки (5 мм) на повний профіль різьби (на збільшення нарізної частини гнізда) і величини недорізу, рівного двом крокам різьби (5мм). Довжину нарізної частини гнізда (рис. 15) слід приймати як довжину різьблення посадкового кінця шпильки (25 мм) плюс два кроки різьби (5 мм) на повний профіль різьби (крупний крок для різьби М20 є 2,5 мм).Рис. 15 Креслення:, свердленого гнізда, різьбового гнізда, самої шпильки

(крок різьби крупний: 2,5 мм)

Шайби. Шайбою називається деталь, що закладається під гайку або головку болта чи гвинта і призначена для передачі й розподілу зусиль на з'єднувальні деталі, а також для стопоріння деталей від довільного розгвинчування.

Шайби виготовляються по розміру діаметра стрижня кріпильної деталі. Різновидів шайб існує багато (і відповідних ГОСТів). Найбільш розповсюдженими є плоскі шайби. За ГОСТ 11371-78 діаметри отворів плоских шайб виготовляють від 1,2 до 50 мм при відповідних діаметрах стрижня кріпильної деталі від 1 мм до 48 мм.

Приклад умовної позначки шайб із матеріалу підгрупи 00, з покриттям по групі 5, ГОСТ 1759-70, встановленої товщини: Шайба 12 - 005 ГОСТ 11371-78

Приклади креслення шайб на рис. 16.

Рис. 16 Приклади креслень шайб нормальних (літера Н – не пишеться):

а) пружинна шайба; б) і в) плоскі шайби

Шплінтвиконується згідно ГОСТ 397-79 (Рис.17).

Приклад позначення:Шплінт 5 * 40 ГОСТ 397-79 - шплінт із вуглеродистої сталі, 5 - умовний діаметр шплінта (тобто діаметр отвору в кріпильній деталі, у який буде вставлятися шплінт), без покриття, довжина 40 мм.

Рис. 17 Креслення шплінта


8770056595010891.html
8770146389780804.html

8770056595010891.html
8770146389780804.html
    PR.RU™